Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden.

1