Maatschappelijke Diensttijd

De Amsterdamse Reddingsbrigade is één van de brigades waar jongeren tussen 16 en 25 jaar een maatschappelijke diensttijd kunnen doen. Iedereen kan bij ons terecht, die zwemdiploma B heeft.  Je kan bij onze brigade aan de slag als evenementen bewaker (lifeguard), zweminstructeur, EHBO’er of instructeur. Samen bepalen we wat je kunt doen bij ons. We leiden je op en coachen je in jouw persoonlijk traject. Je krijgt een certificaat dat je kan gebruiken op je CV.  Lijkt je dat wat? 

Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven 

Reddingsbrigade Nederland doet daarom samen met zes van haar brigades (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Breda en Ouddorp) mee in deze proeftuin voor Maatschappelijke diensttijd.  We bieden jongeren van 16 t/m 24 jaar een werkplek om als maatschappelijke dienstverlener aan de slag te gaan op alle terreinen van ons werk. 

Wat kan jij voor ons doen? 

We bieden jongeren de gelegenheid om als lifeguard, zweminstructeur, EHBO’er of evenementenbewaker te werken. Dat doen we in zwembaden, op recreatieplassen en bij evenementen of als mensen in nood zijn. We halen vaak het nieuws als er onveilige situaties zijn op het water. We gebruiken sociale media om ons werk uit te dragen en zoek naar nieuwe wegen om onze taken nog beter uit te voeren. Kort gezegd: we kunnen op alle bovengenoemde terreinen in allerlei taken jongeren gebruiken. We komen handen te kort en kunnen nog veel meer doen voor alle mensen in Nederland die gewild en ongewild met leuke, maar ook met de gevaarlijke kanten van water worden geconfronteerd. 

We hebben jullie nodig, maar wat heb jij eraan? 

Je ontdekt wat het betekent om verantwoordelijkheid te dragen voor de veiligheid van anderen en jezelf. En wij helpen je daarbij. Je kan zelfs diploma’s (bijvoorbeeld zwem- en brigade instructeur, vaarbewijzen, EHBO) halen, waar je later wat aan hebt. Je hebt veel verantwoordelijkheden en werkt nauw samen met brandweer, politie, ambulance, gemeente, zwembad en recreatie exploitanten en evenementen (beveiligings-) organisatoren. Het is leuk en leerzaam voor jezelf. Je werkt samen, leert gevaren herkennen en hoe je daar mee om gaat. Het kunnen herkennen en bestrijden van die gevaren is een vaardigheid waar je familie en vrienden groot voordeel van hebben: Je bent ineens een redder in plaats van een toeschouwer. Je komt jezelf tegen als je echt aan de bak moet en je leert omgaan met allerlei mensen met uiteenlopende karakters. Je doet ook maatschappelijk belangrijk werk voor mensen uit alle lagen van de bevolking en voor landgenoten van welke culturele herkomst dan ook. Wij vinden dat geweldig werk. We halen er veel plezier en voldoening uit. We leren dagelijks bij en onze hobby is voor velen een opstap naar hun beroep. Die kansen heb jij ook als je bij ons komt werken. 

Hoe werkt het?

 Je meld je aan (zie hieronder). We beginnen met een intakegesprek. Jouw wensen zijn leidend en jouw ideeën welkom. Samen bepalen we wat past bij jou en bij de brigade waar jij je meldt. Maar je kan ook taken bij een andere brigade verrichten. We zijn flexibel: Of je nu 3 of 12 maanden bij ons werkt, een avond of een dag per week of bijna full time, het maakt niet uit als de taken die we afspreken, maar worden gedaan. Je wordt begeleid door een persoonlijke coach. Je kan diploma’s halen, die passen bij jouw taak. Je hebt een klein budget om je taken te realiseren. De taken voer je uit onder leiding van de verantwoordelijke voor dat terrein bij onze brigade. Na een succesvolle afloop krijg je een certificaat van Reddingsbrigade Nederland dat je verder helpt in ons netwerk en daarbuiten. Dat is voor alle jongeren waardevol. Het is zeker relevant voor jongeren die nadenken over een baan bij brandweer, politie, ambulance, in de zwemwereld of bij evenementen (beveiligings-) bedrijven.

Wie kan zich aanmelden voor een maatschappelijke diensttijd? 

In principe kan iedereen, die over een zwemdiploma B of meer beschikt, zich aanmelden. Dat geldt voor een lid van de brigade, die zijn inspanning graag verzilvert in een certificaat voor zijn CV. Maar we willen ook uitdrukkelijk in contact komen met jongeren die ooit bij een brigade zwemdiploma’s hebben gehaald of met broers en zussen van kinderen die nu bij een brigade zwemmen of jongeren die naar school gaan of werken. Iedere Jongere uit welke laag van de bevolking en van welke culturele achtergrond dan ook, is welkom. We willen graag jongeren inzetten, die beter begrijpen hoe mensen die geen zwemcultuur hebben, met de gevaren en leuke kanten van water omgaan. je kan je aanmelden via het aanmeldingsformulier . Klik op de link om je aan te melden.

 Wil je meer info of wil je een afspraak maken? 

Voor meer informatie over de Maatschappelijke Diensttijd of wat te doen als je buiten de regio Amsterdam woont, kan je terecht bij een van de projectleiders van Reddingsbrigade Nederland: Sandra van Lohuizen, mailadres: svanlohuizen@reddingsbrigade.nl; mobiel 06-34190854 Wil je een afspraak maken met de coördinator van de maatschappelijke diensttijd van de Amsterdamse Reddingsbrigade, dan kan je contact opnemen met Walter Weg, mailadres: info@amsterdamsereddingsbrigade.nl ; mobiel 06-55192334

Lifeguard Opleiding

Word jij lifeguard?

Voor het komende seizoen zoeken wij vrijwillige lifeguards voor op het strand IJburg.
De Amsterdamse Reddingsbrigade verzorg het preventieve toezicht op strand IJburg. Hiervoor zoeken wij nieuwe enthousiaste lifeguards!

Schrijf je hier in

ANBI STATUS

Sinds 1 januari 2018 heeft onze organisatie de ANBI status verkregen.

Organisaties voor goede doelen die erkend zijn als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

DE AMSTERDAMSE REDDINGSBRIGADE IS DOOR DE OVERHEID ERKEND ALS ANBI!
Organisaties voor goede doelen kunnen bij de Belastingdienst de ANBI-status aanvragen. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI gekwalificeerd kan worden. Ons RSIN nummer is 816605038

ANBI-STATUS, SCHENKINGEN EN GIFTEN
Doordat de Belastingdienst de Amsterdamse Reddingsbrigade als ANBI heeft erkend, komt de organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. Die erkenning is ook voor u als donateur belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. U vindt de Amsterdamse Reddings Brigade (A.R.B.) dan ook op de website van de Belastingdienst waar de erkende ANBI’s staan vermeld (tik ‘Amsterdamse Reddingsbrigade A.R.B.’ en vestigingsplaats ‘IJmuiden’ in en u vindt ons direct).

De Amsterdamse Reddingsbrigade zoekt vrijwilligers!

De Amsterdamse Reddingsbrigade is een graag geziene partner binnen de hulpverleningsketen in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Wegens groei van activiteiten zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers, kaderleden en zweminstructeurs.

Kijk op facebook , hier staan onze recentste bezigheden, en uiteraard ook even liken.

Heeft u interesse of vragen, neem dan contact met ons op! Ook te bereiken via FacebookYoutube en Twitter

De brigade zet zich in voor waterhulpverlening en preventief toezicht bij diverse evenementen in de regio. In de toekomst zal ook ondersteuning worden geboden bij alarmeringen vanuit de Meldkamer Amsterdam, en er komen toezichtstaken bij op diverse recreatieplassen.

Door deze groei zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers zodat wij de toekomstige reddingstaken en waterhulpverlening kunnen voortzetten. Heeft u interesse of vragen over onze werkzaamheden, neem dan contact met ons op!