Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen

Binnen de ARB streven wij naar een veilige omgeving voor iedereen.
Dit hebben wij onder andere vastgelegd in ons huishoudelijk reglement. De laatste versie hiervan is te vinden bij de downloads.

De zwembranche streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden. Daartoe is de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. De Gedragscode bevat omgangsregels in zwembaden, waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen.

Als Amsterdamse Reddingsbrigade onderschrijven wij het nut en de noodzaak van de Gedragscode Zwembranche. Wij hanteren deze gedragscodes van Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.

Ook hebben wij voor al onze instructeurs, instructeurs in opleiding en bestuursleden een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd.

Mocht er toch nog iets zijn waar je mee zit en kan je dit niet bespreken met je instructeur of met de Commissie , dan kan je altijd contact opnemen met een van onze vertrouwenspersoon.

Zij zal je verhaal in vertrouwen aanhoren en waar nodig je helpen met het zoeken naar een oplossing.

Vertrouwenspersoon:
Pia Weg- de Boer , 062-15 04 365 of 0255-51 93 47