EHBO

Eerste Hulp bij Ongelukken

Voor diverse evenementen is de inzet van Eerste Hulpverleners nodig. Daarnaast moeten onze leden voor een aantal diploma’s ook een geldig EHBO-diploma hebben. Wij bieden daarom EHBO cursussen aan (volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis) en begeleiden onze leden daarbij.

Sinds 2004 leiden we Eerste Hulpverleners op onder leiding van gediplomeerde kaderinstructeurs. Deze kaderinstructeurs worden bijgestaan door artsen en LOTUS-slachtoffers (iemand die heel precies diverse situaties en slachtoffergedrag kan uitbeelden). Examens worden afgenomen door landelijk erkende examinatoren.

Cursussen
De Amsterdamse Reddingsbrigade biedt twee type cursussen aan:
– Basis EHBO cursus
– Aanvullende EHBO cursus met herhalingslessen.

Onderwerpen die tijdens deze cursussen aan bod komen zijn Stoornissen in de vitale functies (bewustzijn- en ademhalingsstoornissen, reanimatie), Diverse letsels (o.a. botbreuken, wonden, invloed van hitte en koude) en Verbandleer.