ANBI STATUS

Sinds 1 januari 2018 heeft onze organisatie de ANBI status verkregen.

Organisaties voor goede doelen die erkend zijn als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

DE AMSTERDAMSE REDDINGSBRIGADE IS DOOR DE OVERHEID ERKEND ALS ANBI!
Organisaties voor goede doelen kunnen bij de Belastingdienst de ANBI-status aanvragen. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI gekwalificeerd kan worden. Ons RSIN nummer is 816605038

ANBI-STATUS, SCHENKINGEN EN GIFTEN
Doordat de Belastingdienst de Amsterdamse Reddingsbrigade als ANBI heeft erkend, komt de organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. Die erkenning is ook voor u als donateur belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. U vindt de Amsterdamse Reddings Brigade (A.R.B.) dan ook op de website van de Belastingdienst waar de erkende ANBI’s staan vermeld (tik ‘Amsterdamse Reddingsbrigade A.R.B.’ en vestigingsplaats ‘IJmuiden’ in en u vindt ons direct).

Erik van der Burg nieuwe ambassadeur Amsterdamse Reddingsbrigade !!

De Amsterdamse Reddingsbrigade is trots om oud-wethouder Eric van de Burg als nieuwe ambassadeur te verwelkomen. Hij zal zich in gaan zetten om de Amsterdamse Reddingsbrigade onder de aandacht te brengen bij inwoners, ondernemers en lokale politiek.

Eric van der Burg : “Ik vind het een eer om ambassadeur van de Amsterdamse Reddingsbrigade te mogen zijn. Deze organisatie heeft een maatschappelijke functie binnen de stad en zij is tevens zeer belangrijk voor de waterveiligheid tijdens diverse evenementen in Amsterdam, zoals Sail, Pride, sinterklaasintocht en diverse sport- en muziekfestivals. Met andere hulpdiensten zorgen deze vrijwilligers ervoor dat deze evenementen veilig verlopen en zij verlenen hulp daar waar dat nodig is. Deze club mensen verdient het om geholpen te worden en dat ga ik dus doen!”

Als (onbezoldigd) ambassadeur zal Van der Burg de Reddingsbrigade advies geven en brengt hij de vereniging onder de aandacht van de Amsterdammers.

Walter Weg, voorzitter van de Amsterdamse Reddingsbrigade : “Het doel van de Amsterdamse Reddingsbrigade is het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood. Onze naamsbekendheid is nog niet zo groot in Amsterdam. Samen met Eric willen wij de activiteiten van de Reddingsbrigade beter onder de aandacht brengen van de Amsterdammers.  Met Eric als onze ambassadeur willen  wij meer mensen laten kennismaken met het werk van onze vereniging, zoals zwemmend redden, een cursus EHBO of een training tot lifeguard .” ”Ook nieuwe leden en vrijwilligers zijn hard nodig om onze activiteiten te kunnen voortzetten”, zegt Weg.

Eric van der Burg (53) was jarenlang (deel)raadslid, stadsdeelbestuurder en uiteindelijk acht jaar wethouder namens de VVD in Amsterdam. Zijn voorliefde voor gezond leven, sport en beweging komt ook tot uitdrukking in zijn huidige werkzaamheden, bijvoorbeeld als ambassadeur van nationaal programma Een tegen eenzaamheid en als voorzitter van de Atletiekunie.